CustomerID
Idriftsættelse af ny direkte operatør
OCH i tal
Aftaleforhold
Drift
Nyheder
OCH online
OCH online

Funktionalitet


OCH online er en opslagsdatabase, hvor man kan følge alle porteringer i OCH og kundens nuværende placering hos netværks- og serviceoperatør. Opslagsværket er gratis at benytte og er bygget til, at den enkelte medarbejder hos KUNDEN kan følge et nummer porterings flow eller forespørge på et eller flere telefonnumres aktuelle status. 

Adgang


For at kunne foretage opslag i OCH online kræves et userid samt et password. Disse skal administreres særskilt af kunden.


Der skal udpeges en eller to administratorer, som administrerer bestillingen af password. Alle nye passwords skal bestilles hos Helpdesk skriftligt, og Kunden skal selv definere userid samt password.


Det er til enhver tid administratorernes ansvar at sikre, at userid ikke misbruges, og at forældede passwords bliver lukket. 

Tvangslukning af flows


Det er muligt at tvangslukke flow via OCH online, og dette kan kun udføres af Flow Holder, dvs. den operatør, som sendte NP Create. Tvangslukningen kan kun udføres, når Point of no Return er passeret, altså Flow Holder har sendt en NP Completion, og OCH har sendt NP Update.


Tvangslukningen kan foretages af almindelige brugere og administratorer hos Flow Holder.

Athena's Helpdesk har dog altid mulighed for at tvangslukke et flow på et vilkårligt trin i flowet, men rekvirentens navn skal registreres. En sådan tvangslukning medfører oftest oprydning i både Donors og Recipientens egne systemer.

B
estilling af Dump og rapporter


Administratoren hos den enkelte KUNDE har mulighed for at bestille dump via OCH online og faktureres ud fra gældende prisliste (se afsnittet om priser under "Aftaleforhold").


Både administrator og almindelige OCH online brugere kan bestille rapporter via OCH online.

Begrænsninger


OCH online er ikke designet til at håndtere opslag i det omfang en maskinel opkobling vil kunne genere. Forsøg på at tilkoble en maskine til automatisk opslag vil derfor blive betragtet som uautoriseret brug af OCH online og som misligholdelse af aftalen.

OCH online findes på følgende URL adresse:
 
https://online.och.dkNB: URL skal kopieres til nyt browserbilled og login ske derfra.I modsat fald vil man blive mødt med error besked.