CustomerID
Idriftsættelse af ny direkte operatør
OCH i tal
Aftaleforhold
Drift
Nyheder
OCH online
Generelt om OCH

Operators Clearing House A/S (OCH) blev etableret den 15. januar 1999 med det primære formål at udvikle og drive en fælles nummer database, som kunne sikre implementering og drift af et sikkert system til understøttelse af nummerporteringer i Danmark.

Forud for etableringen af OCH var alle daværende teleoperatører inviteret til fælles drøftelser om håndtering af den tekniske baggrund for at kunne implementere nummerportabilitet.

Der var enighed om en teknisk løsning, som skulle tage udgangspunkt i en fælles nummer database, som alle teleoperatører skulle bruge som referencepunkt for udveksling af oplysninger om porterede telefonnumre.

Denne fælles database skulle drives af et selvstændigt selskab, og alle teleoperatører blev inviteret til at være deltager i dette selskab. Da selskabet blev formelt etableret var det imidlertid kun TDC, SONOFON, Orange og Telia, som ønskede at stille selskabskapital til rådighed. Som følge af efterfølgende konsolideringer i markedet drives OCH i dag af TDC, Telia og Telenor som ligestillede ejere med 33% ejerandel til hver.

Der var i starten meget stor usikkerhed om, hvorvidt implementeringen af nummerportabilitet ville blive en succes i Danmark. Der var kun begrænsede erfaringer fra andre lande, og i alle tilfælde var det lande, som var svære at sammenligne med Danmark.

OCH har forestået opbygningen af den fælles nummer database.

I forbindelse med revision af telelovgivningen i 2000, blev OCH direkte nævnt i forarbejderne i loven, som den eksisterende udbyder af den fælles nummer database, som skulle danne baggrund for at sikre teleoperatørers korrekte routning af opkald mellem kunder hos de forskellige operatører. Det betyder dog ikke at OCH har eneret til at drive en fælles database. 

Ejere af OCH har i opbygningsperioden sikret det økonomiske fundament for OCH, idet driftsresultaterne de første år ikke kunne finansiere udgifterne til det stadigt stigende behov for udbygning af OCH-systemet.

Der har hele tiden været enighed mellem ejerne om at stille den fornødne arbejdskraft til rådighed for OCH, idet selskabet er etableret uden egne ansatte.

Der har efterfølgende vist sig et behov for tildeling af mere faste ressourcer til OCH, og selskabet har i dag adresse hos Telia, hvor der også er sikret ressourcer til den daglige administration.

Driftsresultaterne er med tiden blevet mere stabile, og det kan konstateres at de danske telekunder har benyttet sig af mulighederne for at medtage sit telefonnummer ved skift af teleoperatør.