CustomerID
Idriftsættelse af ny direkte operatør
OCH i tal
Aftaleforhold
Drift
Nyheder
OCH onlineFor at idriftsættelsen skal foregå så gnidningsfrit som muligt og uden at de øvrige OCH systemopkoblede operatører oplever uregelmæssigheder i den daglige produktion er det vigtigt at den nye operatør dokumenterer at hans API (Internal Clearing House) er gennemtestet. 


Køreplan for idriftssættelse 


Senest 3 uger før idriftssættelsen fremsender operatøren sin testplan og test cases til OCH A/S. 


Senest 2 uger før idriftssættelsen - og gerne inden udmelding om idriftssættelse - indkalder OCH A/S operatøren til et review.


I reviewet deltager ud over operatøren repræsentanter for OCH A/S’ daglige ledelse og Tekniske Gruppe samt repræsentanter for OCH A/S’ Driftshus og Udviklingshus.


På reviewet gennemgås operatørens set up af ICH’et og test cases og test afviklingen.


Endvidere gennemgås operatørens beredskabsplan og operatørens oplysninger i OCH Online (Operator Information). 


På åbningsdagen


På åbningsdagen afholdes telefonmøde mellem operatøren, Driftshuset og repræsentanter fra OCH’s tekniske gruppe/daglige ledelse, mhp. udveksling af status.  


Dagligt de første dage


Evt. korte statusmøder 


Operatørens test af systemet i testperioden 


En Netværksoperatør skal kunne: 


 


Import


Sende en NP Create og modtage en NP OCH Response. NP Create både med en ønskedato og uden.


Modtage en NP Error.


Modtage en NP Confirmation.


Modtage flere NP Confirmation på samme flow.


Modtage en NP Reject.


Sende en NP Cancel.


Sende en NP Completion og modtage en NP Update Complete fra alle andre operatører.


Sende en NP Return.


Sende en NP Range Update og modtage en NP Update Complete fra alle andre operatører. 


Eksport


Modtage en NP Create og sende en NP Confirmation.


Sende flere NP Confirmation på samme flow med en anden confirm dato.


Modtage en NP Create og sende en NP Reject.


Modtage en NP Cancel.


Modtage en NP Update og sende en NP Update Complete indenfor max. 10 minutter. 


3. part


Modtage en NP Update og sende en NP Update Complete indenfor max. 10 minutter.


Modtage 1000 NP Update og sende 1000 NP Update Complete, og for hver af dem indenfor max. 10 minutter. 


En Netværksoperatør bør kunne:  


Sende en NP Change og modtage en NP Update Complete fra alle andre operatører.


Håndtere en import type 2.


Håndtere en eksport type 2.


Håndtere en import/eksport med ICC nummer.


Håndtere en import/eksport med Customer-ID. 


En Netværksoperatør med en bagved liggende direkte opkoblet Service Operatør skal desuden kunne:  


Import 


Sende en NP Create med en anden SO i Recipient Service Operator og modtage en NP OCH Response. NP Create både med en ønskedato og uden. 


Eksport 


Modtage en NP Create CC.


Modtage en NP Confirm CC.


Modtage en NP Reject CC.


Modtage en NP Cancel CC. 


En Netværksoperatør med en bagved liggende indirekte opkoblet Service Operatør skal desuden kunne:  


Import 


Sende en NP Create med en anden SO i Recipient Service Operator og modtage en NP OCH Response. NP Create både med en ønskedato og uden. 


Eksport


Modtage en NP Create og sende en NP Confirmation på vegne af SO’en.


Modtage en NP Create og sende en NP Reject på vegne af SO’en.


Modtage en NP Cancel på vegne af SO’en. 


En direkte opkoblet Serviceoperatør skal kunne:


Import


Modtage en NP Create CC.


Modtage en NP Error.


Modtage en NP Confirmation CC.


Modtage flere NP Confirmation CC på samme flow.


Modtage en NP Reject CC.


Modtage en NP Cancel CC.


Modtage en NP Update og sende en NP Update Complete indenfor max. 10 minutter.


Modtage en NP Update Complete fra alle operatører.


Sende en NP Return.


Sende en NP Range Update og modtage en NP Update Complete fra alle andre operatører.


Eksport


Modtage en NP Create og sende en NP Confirmation.


Sende flere NP Confirmation på samme flow med en anden confirm dato.


Modtage en NP Create og sende en NP Reject.


Modtage en NP Cancel CC.


Modtage en NP Update og sende en NP Update Complete indenfor max. 10 minutter. 


3. part


Modtage en NP Update og sende en NP Update Complete indenfor max. 10 minutter.


Modtage 1000 NP Update og sende 1000 NP Update Complete, og for hver af dem indenfor max. 10 minutter. 


En direkte opkoblet Serviceoperatør bør kunne:  


Sende en NP Change og modtage en NP Update Complete fra alle andre operatører.


Håndtere en import type 2.


Håndtere en eksport type 2.


Håndtere en import/eksport med ICC nummer.


Håndtere en import/eksport med Customer-ID. 


Dokumentation af test:


Alle testcases skal dokumenteres og eksempler for hver testcases skal fremsendes til OCH til review møde. Det skal være muligt at følge hver testcase i det testmiljø der bliver stillet til


rådighed af OCH så test skal planlægges i overensstemmelse hermed. 


Beredskab/overvågning


Særligt de første 14 x 24 timer (kalenderdage) er det vigtigt at operatøren overvåger systemet


Varslinger fra operatøren skal kommunikeres til de øvrige operatører i tilfælde af problemer. 


Kontakt


Operatøren oplyser telefonnummer og mailadresse på teknisk kontaktperson, som kan kontaktes døgnet rundt i opstartsperioden.