Vedr. implementering/håndtering af NP hos operatøren
Om NP
Om TI
Om NP dokumenter
Kommunekoder
Telekommunikationsindustrien (TI)

Om brancheforeningen TI

Kontaktdata:
Vesterbrogade 1 C, 1620 København V
Telefon: 33 13 80 20
Telefax: 33 13 80 21
E-mail: post@teleindu.dk
www.teleindustrien.dk 

TI er dannet af en række danske teleoperatører i september 1996 som en naturlig følge af den danske teleliberalisering. Som medlem af foreningen kan optages teleoperatører og de dermed beslægtede virksomheder. 

Som følge af liberaliseringsprocessen virker danske teleselskaber på forretningsmæssige vilkår i et konkurrencepræget marked på linje med den øvrige industri, og foreningens formål er at samle dansk telekommunikationsindustri med henblik på:

-
at varetage medlemmernes fælles erhvervspolitiske interesser - nationalt og internationalt, særligt over for lovgivningsmagten og myndighederne

-at oprette og vedligeholde forbindelsen med beslægtede danske og udenlandske organisationer, herunder tilsvarende foreninger i Europa

-at formidle et kollegialt samarbejde blandt foreningens medlemmer

- at vedligeholde og videreformidle fastlagte krav til medlemmernes professionelle standard og etik under udøvelse af telekommunikationsvirksomhed i Danmark

- at etablere kontakt med udenlandske telekommunikationsindustrier med henblik på industrielt samarbejde

-at informere om branchens forhold.


TI er overordnet koordinator for de mange branchedokumenter vedrørende nummerportabilitet.

TI har nedsat forskellige arbejdsgrupper, som hver især arbejder med de mange udfordringer og problemstililinger nummerportabilitet medfører.

TI er organiseret på følgende måde:


Organisation