Vedr. implementering/håndtering af NP hos operatøren
Om NP
1. Status på NP i Danmark
2. Udviklingsfaserne
3. Branchens aftalekompleks
4. Gældende lovgivning
5. Imlementering af ny operatør
Om TI
Om NP dokumenter
Kommunekoder
Om NP

For at øge overskueligheden er afsnittet om NP inddelt i fem hovedafsnit, samt en række underafsnit.