CustomerID
Idriftsættelse af ny direkte operatør
OCH i tal
Aftaleforhold
Drift
OCH's forhold til Athena
Styring af testnet
Varsling ved statusændring
Afkobling fra OCH systemet
Opdatering af OCH 2 systemet
Tildeling af servicevindue
Nyheder
OCH online
Driften

Den daglige drift af OCH-systemet varetages af Athena.

For at undgå spidsbelastninger anbefales det så vidt muligt at sprede transaktionerne over døgnets 24 timer og således undgå store batch-kørsler. Ved større mængder porteringer bedes dette koordineret med OCH i god tid.